Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony kadrowas.pl jest CreativeMedia Justyna Chochół. Główna siedziba firmy jest zarejestrowana pod adresem: Kurów 24, 97-425 Zelów.
 2. Kontakt z administratorem danych, jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail biuro@creativemedia.biz.pl lub formularza zamieszczonego na dole strony oraz telefonicznie pod numerem: +48 693-374-384
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. jest podstawą do przetwarzania Danych Usługobiorców.

II. Pliki cookies

 1. Strona kadrowas.pl używa plików „cookies”. Zgodę na ich użycie Usługobiorca wyraża poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki.
 2. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne.
  a) „Cookies” „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu opuszczenia strony;
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu, gdy zostaną usunięte przez Użytkownika;
  c) „Cookies” „analityczne” pozwalają na lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony oraz lepszą organizację układu strony. “Analityczne” „cookies” służą do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Dzięki tym informacjom możliwe jest opracowanie statystyk korzystania ze strony.
 3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. W ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) dostępne są szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies”.

III. Przetwarzanie danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych na stronie kadrowas.pl odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą Usługobiorcy, która może być udzielona pod jednym z formularzy kontaktowych
 2. Usługobiorcy w każdej chwili mają możliwość dostępu do pozostawionych danych osobowych, odbywa się to na żądanie ze strony Usługobiorcy. Istnieje też możliwość modyfikacji danych lub ich usunięcie o ile dane nie ogranicza tego odrębna umowa. W sprawie danych osobowych pozostawionych na tej stronie można kontaktować się poprzez formularz.
 3. Rodzaj, cel, miejsce i czas przechowywania danych osobowych:
  1. Imię, data i miejsce uroczystości, przygotowywanie oferty fotograficznej, kontakt w sprawie współpracy, prowadzenie statystyk, marketing bezpośredni, sposób przetwarzania to skrzynka poczty elektronicznej na serwerze wewnętrznym, archiwum zapytań na serwerze wewnętrznym, archiwum na urządzeniach mobilnych – czas przetwarzania to 15 miesięcy
  2. Adres IP, prowadzenie statystyk, lokalizacja (cookies), Google Analytics – czas przetwarzania 24 miesiące.
 4. Dane zostały zabezpieczone przed utratą lub kradzieżą, korzystając ze znanych mu technik zabezpieczeń, ich bezpieczeństwa pilnuje Administrator.
 5. Dane nie ulegną sprzedaży ani jakiemukolwiek rozpowszechnieniu.